portret cirkel2
Ondernemen in de levensloop van uithuisgeplaatste jongeren is meer dan de moeite waard! Ieder kind, iedere jongere is uniek en dat moet richtinggevend worden in de zorg voor jeugd.
De krachtbron daarvoor is het zelforganiserend vermogen van jeugdzorgwerkers, specifiek gezinshuisouders, en een voortdurende focus op de mogelijkheden van de kinderen en jongeren om wie het gaat. Met mijn blogs wil ik de focus verleggen van jongeren met problemen (een werkveld met te hoge kosten en een uitzichtloos dossier) tot jeugd met mogelijkheden (een werkveld dat investeringen verdient; toekomstig kapitaal dat meer dan de moeite waard is om in te investeren). Ik geloof dat gezinshuizen daarin veel te bieden te hebben> lees verder

Gandhi

In de vakantie (ook bij ons veel te druilerig) keek ik met mijn vrouw naar de film ‘Gandhi’. In die film doet zich een scéne voor, waarin alles wordt uitgedrukt waar gezinshuizen voor staan.

Read More

 0

Status: boventallig. Oorzaak: bekostigingsfout

“5 september 1996. Jan Willem en ik geven elkaar het ja-woord. We gaan ervoor, in ziekte en gezondheid, in goede en slechte dagen, tot de dood ons scheidt. We vragen een zegen over ons huwelijk in de mooie dorpskerk en beginnen aan ons leven samen. Het loopt anders dan we gedacht hadden. Huisje, boompje, beestje gaat ons prima af, maar kinderen komen er niet.”

Read More

 0

Losgelaten, losgeslagen

Woensdag 13 april j.l. was in een uitzending van Zembla te zien hoe jongeren met een licht verstandelijke beperking na hun 18e verjaardag de jeugdzorg de rug toekeren. Zoals één van de jongeren het uitdrukt:

Read More

 0

Loskomen

Er bestaan vele manieren om de dynamiek van de huidige tijd aan te duiden. We hebben de financiële crisis, de vertrouwenscrisis, de vluchtelingencrisis en nog meer van dit soort karakteristieken. Ze ademen eigenlijk allemaal hetzelfde uit; de bestaande werkelijkheid is in het geding, het is crisis…

Read More

 0

Wie ben jij?

Iedereen worstelt wel eens met de vraag of je in jezelf iets kunt vinden waarop je je bestaan kunt baseren. Het is de moeder aller vragen; ‘Wie ben ik?’. Opvoeders stellen zich bewust of onbewust de vraag: ‘Wie ben jij? Wie ben jij, die in mijn leven komt en voor wie ik zorg draag?’.

Read More

 0

Van het één komt het ander..

De laatste jaren nestelt zich de opvatting binnen de Jeugdzorg dat uithuisgeplaatste kinderen en jongeren niet in instellingen geplaatst moeten worden, maar in gezinnen. En dan wel in gezinnen die wat aankunnen. Gezinnen waarin het gewone leven hand in hand gaat met professionaliteit en vastberadenheid. We noemen dat “Inhuisplaatsen”.

Read More

 0

Zullen we een compromis sluiten?

Een land als Nederland zou de meest kansrijke Jeugdzorg ter wereld moeten nastreven. In plaats daarvan scoren we slecht op de internationale lijsten. In 2012 waren ruim 40.000 kinderen en jongeren in Nederland uithuisgeplaatst. 23.000 daarvan woonden in een pleeggezin en ongeveer 20.000 in instellingen. Verhoudingsgewijs had Nederland de meeste uithuisgeplaatste kinderen en jongeren van West Europa.

Read More

 0

Een blik terug, een blik vooruit!

Met het nieuwe jaar in zicht treffen we binnen Gezinshuis.com de nodige voorbereidingen. We blikken terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het komende jaar. Momenteel zien deze voorbereidingen er nog iets anders uit; door ruimtegebrek in ons huidige kantoor gaan we binnenkort verhuizen naar een andere locatie in De Glind (hierover in het nieuwe jaar meer).

Read More

 0

Er is nog een hoop HOOP!

Een week geleden deed ik mee met de AFAS MVO Challenge. De MVO Challenge is een initiatief van AFAS Software om goede doelen en bijzondere projecten te ondersteunen. Aan de editie van 2015 deden ongeveer

Read More

 0

‘Wilt u alstublieft even luisteren?’

Onlangs las ik het artikel “kinderen hebben het recht gered te worden” in de Fris en Dwars Nieuwsflits. Zeven jongeren uit de Bijzondere Jeugdzorg in Vlaanderen zonden deze noodkreet naar alle Vlaamse Jeugdrechters. Ze willen dat er eens echt naar hen geluisterd wordt. Ze moeten nu telkens weer aan andere hulpverleners, consulenten en jeugdrechters hun verhaal doen. Tot ze helemaal uitgepraat zijn. Hun wens: één jeugdrechter die doorslaggevende beslissingen neemt; die hen kent, die naar hun verhaal luistert en hen een paar keer per jaar komt opzoeken.

Read More

 0