Inleven, meeleven, samenleven

Inleven, meeleven, samenleven

Het is van cruciaal belang de kwaliteit van het dagelijks leven centraal stellen voor alle kinderen, ongeacht de complexiteit van hun problematiek.

Dat stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in zijn vandaag verschenen briefadvies: “Samen verder, verder samen. Zorgen voor kinderen met complexe problemen”

De RMO pleit er in het briefadvies voor om de kwaliteit van het dagelijks leven van kinderen en gezinnen centraal te stellen, bij alle vormen van hulp, zorg en ondersteuning. De RMO roept de betrokkenen daarom op zich een lerende houding eigen te maken. Door steeds te vragen: waarom richten we de jeugdhulp zo in? Zijn kinderen en gezinnen er bij gebaat? Wat zijn mogelijke risico’s en valkuilen? En hoe gaan we daar mee om?

Ik omarm dit briefadvies vol overgave. De achterliggende jaren is deze richting zichtbaar en ervaarbaar geworden in de dagelijkse praktijk van gezinshuizen. Door nauwgezet en intensief waar te nemen wie het kind is (inleven), hoe het met haar/hem gaat (meeleven) en zicht te krijgen op de vraag wat er voor het kind gedaan kan worden (samenleven), praktiseren gezinshuizen een lerende houding. Door die vragen voortdurend in gesprek te houden met ouders, gedragswetenschapper, (gezins-)voogd en andere betrokkenen ontstaan lerende gemeenschappen.

Binnen gezinshuizen hebben we gemerkt dat dit geen holle frasen hoeven te zijn, wanneer je de bereidheid en het vermogen hebt om actief mee te doen. Geen standaardbenadering, geen standaard receptuur maar de voortdurende wil om op maat aan te sluiten bij datgene wat er is. Niet meer; niet minder.

Zijn kinderen en gezinnen hierbij gebaat? Zeker weten! Door het dagelijkse leven centraal te stellen, voelen kinderen en mensen zich herkend in wie en wat ze zijn.

Wat zijn de mogelijke risico’s en valkuilen? Risico is dat er oplossingen komen die niet in het referentiekader van gemeentes passen. De valkuil is dat je het daarom achterwege zou laten…

Hoe gaan we daarmee om? Door in te zetten op “Samen verder”; door deze benadering breed te verspreiden en podium te geven. Juist kinderen met complexe problemen moeten uit het isolement gehaald worden.

By |2014-12-10T08:58:00+01:00woensdag 10 december 2014|blog|