Overbruggingskwaliteit…

Overbruggingskwaliteit…

Gezinshuizen leveren een aantoonbaar rendement. Dit toont de maatschappelijke Business Case Gezinshuizen (mBC) die op 26 maart a.s. wordt opgeleverd. Het langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis heeft meerwaarde!

Het helpt kinderen met complexe en meervoudige problematiek bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Het bevordert de kans op het krijgen van werk en een zelfstandige woning en het verbetert ook hun maatschappelijke positie. Als je deze meerwaarde uitdrukt in geld, brengt elke in gezinshuizen geïnvesteerde euro uiteindelijk € 1,30 op! Deze mBC bekrachtigt zo concreet de meerwaarde van gezinshuizen. Mooie beloftes zult u zeggen. Maar waar gaat het in essentie eigenlijk om?

Waar het gaat om kinderen en jongeren die uithuisgeplaatst zijn, is vaak sprake van een sfeer van negativiteit en vervreemding. Negativiteit, omdat de tegenstellingen vaak groot zijn. Enerzijds kinderen en ouders met problemen in complexe leefsituaties die vaak tenderen naar overleven. Anderzijds hulpverleners die vanuit professionele kaders van buitenaf proberen te ondersteunen en interveniëren. Botsende belangen en wekelijkheden.
Vervreemding, omdat kinderen die uithuisgeplaatst worden, tegen wil en dank vervreemd worden van hun oorspronkelijke gezin. Ook de ouders vervreemden van hun kind door de scheiding en andere bejegening. Vervreemding bestrijkt het fysieke, sociale en emotionele domein.
Gezinshuisouders acteren binnen deze complexe situatie die onbewust en reactief snel neigt naar negativiteit bij betrokkenen.

Wat nodig is bij negativiteit en vervreemding is positivisme en de deugd van broederschap.
Gezinshuisouders slagen erin dat te bewerkstelligen in het dagelijkse leven in hun gezinshuis, zo blijkt uit de Maatschappelijke Business Case. Ze hebben overbruggingskwaliteit tussen mensen met botsende werkelijkheden en voor kinderen die verdwaald zijn in hun levensloop.

Goed, dat de mBC dat zicht- en meetbaar maakt.
Goed, dat het handvatten geeft aan gezinshuisouders om nog meer richting te geven aan hun overbruggingskwaliteit!

By |2015-03-23T13:32:58+01:00maandag 23 maart 2015|blog|