Over Gerard Besten

Over Gerard Besten2017-02-03T12:17:18+01:00

Over Gerard Besten

Gerard Besten werkte jarenlang in de jeugdhulpverlening, als groepsleider en gezinsgroepouder. Daarna bekleedde hij verschillende management- en directiefuncties in de (jeugd-)zorg. Hij is als geen ander in staat om een gefundeerde visie te geven op jeugdhulpverlening, zowel zorginhoudelijk en betrokken, als professioneel en zakelijk.

In 2006 heeft hij, in samenwerking met de Rudolphstichting en Intermetzo, Gezinshuis.com opgericht; Gezinshuis.com start en begeleidt gezinshuizen in ondernemende vorm en is daarmee een innovatief initiatief in de jeugdzorg. Gezinshuis.com zet zich ook politiek – bestuurlijk in voor een betere legitimatie en representatie van gezinshuizen. Gezinshuis.com heeft inmiddels een unieke en stevige positie verworven binnen de zorg voor jeugd, als specialist op het gebied van inhuisplaatsen. Meer daarover leest u op www.gezinshuis.com.

Vanaf zomer 2016 is Gerard Besten bestuurder bij Stichting Jeugddorp De Glind. Stichting Jeugddorp De Glind ontwikkelt een nieuwe zorgbenadering voor jeugdigen die niet meer thuis kunnen wonen en voor maatwerkvragen uit de regio. Daartoe heeft zij een nieuw zorgconcept ontwikkeld; een netwerkorganisatie die met haar partners maatwerk levert. Als motto geldt “Veerkrachtig opvoeden; je hoort erbij en doet mee”. Een organisatie die daarnaast de jarenlange ervaring en kennis van het Jeugddorp inzet en verspreid, onderzoek doet en de jeugdhulp innoveert. Het Jeugddorp als landelijk expertise centrum. Meer informatie over Stichting Jeugddorp De Glind leest u op www.jeugddorpdeglind.nl.