Praktijkvoorbeeld: faciliteren van gezinshuisouders

Praktijkvoorbeeld: faciliteren van gezinshuisouders

“Faciliteer gezinshuisouders in de regio, stimuleer onderling contact en kennisdeling tussen gezinshuisouders, onafhankelijk van hun zorgaanbieder, en maak deze contacten en ontmoetingen toegankelijk voor pleegouders en ouders van andere gezinsvormen, zodat een lokaal netwerk van gevarieerde kleurrijke gezinsvormen ontstaat”

Vrij recent hadden we een mooi praktijkvoorbeeld hoe gemeentes deze aanbeveling echt gestalte kunnen geven. Eén van onze gezinshuizen heeft het plan opgevat de opgedane ervaring in het gezinshuis, als basis te gebruiken voor een doorstart naar een meer lokaal gezinshuis. Dit gezinshuis heeft altijd veel energie gestopt in het heractiveren van de netwerken rond de opgenomen kinderen. Op maat wordt geprobeerd een dragende band te smeden tussen ouders, gezinshuisouders en kinderen.

Om dat nog beter inhoud en vorm te kunnen geven, hebben de gezinshuisouders een ander pand op het oog, waarbinnen zij zowel het gezinshuis als nevenactiviteiten met het netwerk vorm kunnen geven.

Na het indienen van een verzoek en onderbouwing naar ambtenaren, heeft het College van B & W besloten toestemming te verlenen voor het vestigen van een gezinshuis en het ontwikkelen van deze nevenactiviteiten.

Gebaseerd op de transitie Jeugdzorg mag de gemeente ‘nieuw beleid’ voeren. Deze gemeente maakt daar krachtig gebruik van en beargumenteert dat door te stellen dat aangetoond is dat dit gezinshuis zich onderscheid in het werkveld met de ‘community’-gedachte en ‘dragende banden’.

Deze gemeente geeft een mooi voorbeeld door in een vestigingsbesluit ruimte te maken voor ondernemende gezinshuisouders.

[1] http://www.voordejeugd.nl/attachments/article/1475/Brochure_Gezinshuizen_24-07_2014.pdf

 

By |2014-11-18T09:20:10+01:00dinsdag 18 november 2014|blog|