Investeren in de levensloop loont!

Investeren in de levensloop loont!

Om het belang van gezinshuizen te kunnen aantonen en gemeentes te helpen bij hun besluitvorming wordt een Maatschappelijke Business Case (MBC) ontwikkeld. De eerste resultaten laten een hoopgevend beeld zien:op basis van huidige analyses kan geconcludeerd worden dat gezinshuizen rendabel zijn voor de maatschappij.

De SROI (Social Return On Investment) van gezinshuizen is > 1, afhankelijk van de zorgaanbieder tussen 1,38 en 2,18.

Waar zit de hoogste impact?

  • Pro-sociaal netwerk
  • Afmaken opleiding
  • Voorkomen van schulden
  • Actievere deelname vrijetijdsbesteding
  • Stabielere relatie met biologische ouders
  • Minder overplaatsingen
  • Voorkomen van uitkeringen

Het komende jaar gaan we MBC’s opstellen voor meerdere gezinshuizen om daarmee gemeentes te laten zien dat ook gezinshuizen in hun gemeentes rendabel zijn! Ik denk dat de tijd rijp is voor gemeentes om de kosten die gepaard gaan met gezinshuisplaatsingen te beschouwen als investeringen. Investeringen met een solide rendement.

Daar kun je tegenwoordig goed mee voor de dag komen!

 Verschillende organisaties hebben de krachten gebundeld om de MBC te realiseren: het Gezinspiratieplein, de Rudolphstichting, Gezinshuis.com, Ambiq, Spirit en Intermetzo.

De MBC is uitgewerkt op basis van de principes van Social Return On Investment (SROI). In de kern is SROI een methodiek om de maatschappelijke meerwaarde van een investering meetbaar en zichtbaar te maken. Per belanghebbende (stakeholder) wordt de impact in beeld gebracht en aan de hand van meetbare factoren omgezet in een waarde. De MBC wordt vanaf 1 januari 2015 in gebruik genomen.

By |2018-12-11T13:16:05+01:00maandag 12 januari 2015|blog|