Boek “Niet zonder ons”

Boek “Niet zonder ons”2018-12-11T13:16:05+01:00

Boek “Niet zonder ons”

Kaft_Niet_zonder_ons “Niet zonder ons… is een mijlpaal in een groter programma dat in de nabije toekomst zal leiden tot een wijziging in het landschap van de jeugdhulpverlening.”

‘Niet zonder ons…’ is een boek van Gerard Besten over de opvoeding van uithuisgeplaatste kinderen en jongeren in gezinshuizen.
Het boek geeft een hedendaagse inkijk in de complexiteit van de jeugdzorg en een gefundeerde visie op de kracht van gezinshuizen, beschrijft diverse methodische aspecten en combineert pedagogische theorieën met ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Gezinshuizen ondernemen in de levensloop van kinderen: betrokken, professioneel, ondernemend en duurzaam.

Salutogenese, de presentietheorie en duurzaam ondernemen in de jeugdzorg zijn een aantal belangrijke begrippen in het boek. Misschien zijn het nu nog onbekende begrippen; na het lezen van het boek, weet u niet alleen wat ze betekenen, maar hecht u er ook waarde aan en kunt u ze toepassen in werk- of privésituaties.

Kinderen en jongeren in de jeugdzorg kunnen Niet Zonder Ons… Niet zonder onze dagelijkse zorg. Niet zonder onze aanmoediging en liefde. Niet zonder werkelijke betrokkenheid. Niet zonder… mensen zoals u en ik.

Gegevens
Titel: Niet zonder ons…, Gezinshuizen aan het begin van de 21e eeuw
Auteur: Gerard Besten
Uitgeverij: DeGezondeBalans
Pagina’s: 172
ISBN: 978-90-809527-4-4

U kunt het boek gratis downloaden op de website van Gezinshuis.com. Uiteraard kunt u het in boekvorm bestellen via info@gezinshuis.com. Aanschafprijs bedraagt € 22,95 excl. verzendkosten.