De kracht van het gewone leven – brochure over gezinshuizen

De kracht van het gewone leven – brochure over gezinshuizen

Ik maakte deel uit van de werkgroep die op de achtergrond meedacht en adviseerde over de inhoud van deze brochure. Een waardevol document voor gemeenten én gezinshuizen.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaven opdracht voor het schrijven van deze brochure over gezinshuizen.

Deze brochure is mede tot stand gekomen in samenwerking met: Present 24×7, Gezinshuis.com, Alliantie Kind in Gezin, Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Het document is te downloaden via de website van Gezinshuis.com: Brochure over gezinshuizen.

 

By |2014-11-05T11:26:48+01:00dinsdag 29 juli 2014|blog|