Bestuurlijke moed gevraagd

Bestuurlijke moed gevraagd

Emotionele verwaarlozing of psychologisch, lichamelijk of seksueel misbruik kunnen op latere leeftijd een sterk negatieve invloed hebben op iemands mentale gezondheid. Deze jeugdtrauma’s vergroten namelijk de kans op angst- of depressieve stoornissen. Dat blijkt uit promotie-onderzoek van Jacqueline Hovens van de Universiteit Leiden, meldt het Nederlands Jeugdinstituut.

Het onderzoek van Hovens laat zien dat alle vormen van jeugdtrauma een risicofactor vormen voor het ontwikkelen van angst- of depressieve stoornissen op volwassen leeftijd. Het sterkste verband werd gevonden bij mensen met een gecombineerde angst en depressieve stoornis. Hoe vaker mensen in de jeugd zijn verwaarloosd en misbruikt, des te sterker was het verband met het ontstaan van een angst of stoornis.
Hovens, die op 29 oktober promoveert, concludeert ook dat de jeugdtrauma’s een negatieve invloed hebben op het psychosociaal functioneren (zoals werk, inkomen en sociaal netwerk) op volwassen leeftijd.

Het lijkt logisch om, nu dit nog eens expliciet onderzocht is, extra te investeren bij trauma. Uit onderzoek van het NJi uit 2012 blijkt dat zo’n driekwart van de kinderen en jongeren in gezinshuizen (complex) getraumatiseerd zijn. In de drieslag “veiligheid aanbrengen, traumaverwerking en gezonde ervaringen opdoen” realiseren onze gezinshuisouders een dagelijkse herstellende praktijk.

Vooral de gemeente met haar bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het domein jeugd moet zich realiseren dat er grote winst te boeken valt. Door te investeren in jeugd met trauma’s, in plaats van het te benaderen als kostenpost, kan voorkomen worden dat er verdere problemen ontstaan die zullen leiden tot een grotere zorgconsumptie. Dat vraagt moed. Bestuurlijke moed.De kos t gaat immers voor de baat.

Toch denk ik dat de tijd er rijp voor is. Het rendementsdenken wordt steeds vaker omarmd door lokale bestuurders. De circulaire economie biedt ook kansen voor het sociale domein. Binnen die context kunnen gemeenten beginnen met zuinig te zijn op de pleeg- en gezinshuisouders. Daar zijn lokaal heel leuke en effectieve manieren voor te vinden!

By |2015-10-16T10:59:54+01:00vrijdag 16 oktober 2015|blog|