Op 7 maart a.s. expliciteren we inhuisplaatsen en met twee families leven

Op 7 maart a.s. expliciteren we inhuisplaatsen en met twee families leven

De magische transitiedatum ligt achter ons. We rechten de ruggen en verbreden onze blik. Ik merk dat we in een tussenfase zijn beland waar we meerdere kanten uitkunnen. Gaan we de afspraken uit de transitie aanscherpen of leggen we de focus op een verder perspectief?

Voor de inhuisgeplaatste kinderen en jongeren waar wij ons hard voor maken geldt vooral de lange termijn. Voor hen is het van belang dat het concept van duurzame gezinsvormen stevig verankerd wordt in het nieuwe stelsel. En dan niet als ongelukkig sluitstuk van gemeentelijk beleid, maar als prominent investeringsdomein.
Kinderen en jongeren die ondanks alle gemeentelijke inspanning niet meer thuis kunnen wonen, worden inhuisgeplaatst. Met de nieuwe Jeugdwet is een amendement in werking getreden die stelt dat ook deze kinderen in een gezin moeten worden opgenomen, tenzij…

…tenzij het aantoonbaar in het belang is van de betreffende jongere dat hij/zij in een instelling wordt geholpen. Naar schatting wonen nu nog zeker 17.000 van hen in een residentiële voorziening. Gemeentes staan voor de grote uitdaging zeker 10.000 van hen de komende jaren in huis te plaatsen. We helpen de gemeentes daar heel graag mee.

Open Huis bij gezinshuizen op 7 maart a.s.
Om te markeren dat we inmiddels 100 ondernemende gezinshuizen hebben, openen op 7 maart a.s. veel van onze gezinshuizen hun deuren om iedereen die dat wil deelgenoot te maken van inhuisplaatsen en het leven met twee families. Binnen deze gezinshuizen versterken we voortdurend de draagkracht van kinderen, door hen in het verlengde van het leven van de gezinshuisouders het leven te laten ontdekken, te ervaren en zich eigen te maken. De gezinshuisouders vormen een stabiele basis; werken naar vermogen samen met de biologische ouders van het kind; participeren binnen en activeren van allerlei netwerken rond het kind. Deze kinderen gaan ervaren dat ze binnen twee families leven en daarbinnen gesteund en gedragen worden.

Dat wordt ervaarbaar op 7 maart, wanneer u één van onze gezinshuizen bezoekt. Op de website van Gezinshuis.com ontdekt u welke gezinshuizen de deuren openen en hoe u zich kunt aanmelden.

By |2018-12-11T13:16:05+01:00vrijdag 6 februari 2015|blog|