LEZINGEN

LEZINGEN2018-12-11T13:16:05+01:00

Lezingen

Werken aan duurzaam verblijf voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren is een doorlopend proces. Dat vraagt om inventiviteit en doorzettingsvermogen.
Gerard Besten houdt als bestuurder van Gezinshuis.com inspirerende lezingen en rondetafelgesprekken over duurzaamheid  in de zorg voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. De lezingen zijn heel geschikt voor verdieping van (jaar-)vergaderingen of als aftrap van thema- of discussiebijeenkomsten en studiedagen. De lezingen informeren en dagen uit om anders te gaan denken over de invulling van uithuisplaatsingen. Het thema ‘‘duurzaamheid’’ wordt uitgewerkt in relatie tot de intensieve opvoeding van kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen.

A) Duurzaam verblijf; architectuur en bereik
24/7, professionaliteit, betrokkenheid, duurzaamheid, pleegzorg, jeugdzorg, jeugdzorgboerderijen.
Ecologisch, economisch, sociaal.

B) Duurzaam verblijf; de gebruiker
Enkele biografieën, karakteristieken, toekomstige gebruikers.
Inzet van co-speakers (oud-gezinshuis bewoners) mogelijk.

C) Duurzaam verblijf; doelbewust inzetten
Ingrediënten (HVP, ritme, voeding, wederkerigheid, netwerk), kindportfolio; 1 kind, 1 plan, cliënt agenda, community scan.
Bij dit thema wordt altijd een co-speaker (gezinshuisouder) betrokken.

D) Duurzaam verblijf; de toekomst
Lokale opvoedingsgemeenschappen, de rol van gemeenten, van Zorgen naar Ontwikkelen.

De vergoeding voor de lezingen is:
– Voor lezingen A en D (1 persoon): € 100,= per uur; € 350,= per dagdeel
– Voor lezingen B en C (2 personen): € 200,= per uur; € 700,= per dagdeel

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de verschillende mogelijkheden? Neem dan contact op met het secretariaat van Gezinshuis.com via info@gezinshuis.com of bel met 0342-45 02 53.