Hoera voor 100!

Hoera voor 100!

Vandaag, 15 december, start het 100e zelfstandig ondernemende gezinshuis binnen de franchise van Gezinshuis.com. Opnieuw een gezinshuisouder die haar professionaliteit, zelfstandig ondernemerschap en sociaal netwerk inzet, ten gunste van de ontwikkeling van de bij haar geplaatste kinderen met een forse problematiek.

Zeven jaar geleden bij de start van Gezinshuis.com hebben we gedroomd over de potentie van franchising in de jeugdzorg. Met een rotsvaste overtuiging dat gezinshuizen anders kunnen én moeten worden georganiseerd, zijn we het avontuur aangegaan. De krachtbron: het zelforganiserend vermogen van de gezinshuisouders en een voortdurende focus op de mogelijkheden van de betreffende kinderen en jongeren. Inmiddels hebben we een in de praktijk beproefde franchiseformule ontwikkeld, die aansluit bij de kracht van het gewone leven en het zelforganiserende vermogen van gezinshuisouders.

Zeven jaar geleden hebben we ons gerealiseerd dat de zorg voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren alleen echt verbeterd wordt door menselijke inzet. Op de tekentafel en in de vergaderkamer kan de context van de jeugdzorg verandert worden. Pas wanneer deze kinderen in het verlengde van het eigen leven van de jeugdzorgwerker worden geplaatst, ontstaat er welbevinden, geluk en perspectief. Om dat te kunnen is professionaliteit en wil nodig. Een onverzettelijke wil om datgene wat kapotgeslagen is, weer te herstellen en een kans te geven. Een vastberadenheid om het niet op te geven, omdat je gelooft… … … dat het kan.

Wil, onverzettelijkheid en vastberadenheid zijn eigenschappen van het vermogen om positie in te nemen. Waardoor kinderen en jongeren en de omgeving weten ‘ waar je staat’, ‘waar je voor staat’ en ‘wat ze aan je hebben’. Binnen de 100 gezinshuizen in Nederland nemen gezinshuisouders dagelijks positie in, om daarmee veiligheid, warmte en perspectief in levens te brengen die zich kenmerken door fragmentatie. Gezinshuisouders zijn daardoor krachtige richtinggevers voor de toekomst.

Deze wil, onverzettelijkheid en vastberadenheid kunnen de komende jaren leiden tot een stille revolutie in de jeugdzorg. Wanneer meer professionals in staat blijken om in het verlengde van hun eigen leven, kinderen en jongeren een herkansing te geven, kunnen we over zeven jaar een extra nul bijschrijven.

In het verlengde van ons persoonlijke leven schuilen grote mogelijkheden!

Lees het nieuwsbericht over het 100e franchise-gezinshuis op www.gezinshuis.com >

By |2014-12-15T08:35:09+01:00maandag 15 december 2014|blog|