vervolg HOME – intro GB

vervolg HOME – intro GB2015-02-20T10:06:28+01:00

… vervolg homepage… Een jongere is niet iemand die slechts onderweg is naar volwassenheid, maar die in het hier en nu betekenis heeft. We moeten recht doen aan de individuele persoon, want een jongere is geen exemplaar van een soort, maar iemand op zich. Dat geldt bij uitstek voor kinderen en jongeren die uithuisgeplaatst zijn.

Mijn passie ligt bij de zorg voor deze jeugd. Ik denk dat er in de zorg voor uithuisgeplaatste jeugd veel verbeterd kan worden. Op onderdelen moeten we daarin zelf het voortouw nemen, want het initiatief daartoe ligt niet alleen bij de overheid. Ik geloof in particulier initiatief zoals dat in gezinshuizen vorm krijgt, als uitwerking van het concept ‘duurzaamheid’. Mijn motto luidt dan ook: Ik ben expert in inhuisplaatsen!

Vandaar ook mijn inzet rondom de totstandkoming van de nieuwe Jeugdwet, wat uiteindelijk heeft geleid tot het bijvoegen van Amendement 80 (ook wel amendement Ypma genoemd). Met dit amendement is in de Jeugdwet verankerd dat kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, allereerst de mogelijkheid krijgen in een pleeggezin of gezinshuis te wonen. We hebben dat inhuisplaatsen genoemd:
– bij voorkeur terug naar huis
– als dat niet gaat in een pleeggezin
– en als dat niet gaat in een gezinshuis of gezinsgroep.

Op deze website beschrijf ik de dagelijkse praktijk van inhuisplaatsen. Het gaat over kinderen en jongeren die al veel te veel hebben meegemaakt; over ouders in verlegenheid, over zorgaanbieders in de knel tussen efficiency en betrokkenheid, over gemeenten in transitie en over gezinshuisouders in een complex krachtenveld.

Gerard Besten