Vanzelfsprekend!

Vanzelfsprekend!

Oktober is door de Alliantie Kind in Gezin uitgeroepen tot de Maand van Inhuisplaatsen. Verspreid over Nederland organiseren partners activiteiten om de aandacht te vestigen op het belang van Inhuisplaatsen. Inhuisplaatsen is een nieuw werkwoord wat staat voor het ‘in huis plaatsen’ van kinderen en jongeren uithuisgeplaatst zijn in een instelling. Dat is mooi, dat is heel mooi. Echter, we zijn er nog lang niet.

Recent bracht het Kindercomité van de Verenigde Naties nog een vernietigend rapport uit over de jeugdhulp in Nederland. Het Kinderrechtencomité is bezorgd over de effecten van de decentralisatie en het hoge aantal kinderen dat is geplaatst in instellingen. Nederland zou meer moeten investeren in (het werven) van pleeggezinnen en gezinshuizen. Vooral voor kinderen die ouder zijn dan tien jaar, voor kinderen met een andere etnische achtergrond en waar broertjes en zusjes samen kunnen wonen.

Voor ons is dat vanzelfsprekend. We zien dagelijks kinderen en jongeren in de knel doordat de bureaucratie in de Jeugdhulp Inhuisplaatsen vertraagd. We zien ook de belasting binnen pleeggezinnen en gezinshuizen stijgen. Er worden kinderen en jongeren geplaatst uit behandel- en leefgroepen die gesloten worden. De benodigde support aan deze gezinsvormen blijft achter.

Gemeentes en zorgaanbieders realiseren zich onvoldoende dat Inhuisplaatsen ook investeringen vraagt. Niet in de traditionele vorm van begeleiding, maar met een hernieuwde focus die geënt is op:
– Stabiliteit in de opvoedingsrelatie;
– Talentontwikkeling van kinderen, perspectief aanbrengen in gemankeerde levens;
– Zelforganiserend vermogen van pleeg- en gezinshuisouders;
– De positie van de eigen ouders;
– Maatwerk, maatwerk en nog eens maatwerk.
Soms moeten extra middelen ingezet worden, soms moet de lokale omgeving geactiveerd en soms moet er kortdurend een intensieve behandeling ingezet en gefaciliteerd worden.

Voor ons is het vanzelfsprekend  dat kinderen en jongeren die al veel te veel hebben meegemaakt weer kansen krijgen. We vinden het ook vanzelfsprekend dat de samenleving zich daarvoor inspant. Van belang is dat we deze kinderen jongeren echt zien.

Daarom heeft de Alliantie Kind in Gezin de Maand van Inhuisplaatsen georganiseerd. Op  1 oktober wordt afgetrapt met een sprong naar de toekomst. Zes kinderen uit gezinshuizen tonen hun moed. Zij springen (een duo-parachutesprong), samen met Tweede  Kamerlid Loes Ypma en wethouder Hans van Daalen op vliegveld Teuge  de maand van Inhuisplaatsen binnen.

Symbolisch worden daarmee 10.000 kinderen en jongeren zichtbaar die wachten op Inhuisplaatsen.
Wij vinden het vanzelfsprekend dat ook de moeilijkste kinderen de kans krijgen op Inhuisplaatsen!

By |2018-12-11T13:16:05+01:00woensdag 30 september 2015|blog|