Geen rugzak maar schatkist

Binnen Jeugddorp de Glind wonen doorlopend zo’n 140 kinderen en jongeren, die om uiteenlopende redenen niet bij hun ouders kunnen wonen. Deze kinderen en jongeren delen met elkaar dat ze al veel hebben meegemaakt. Ze leiden een complex leven, wat hen op een bepaald moment in het Jeugddorp brengt.

Wanneer ik mijn oren goed te luister leg, hoor ik veelal de belastende ervaringen en complexiteit in de omgang. Deze kinderen worden vaak gezien en besproken als kinderen met een rugzak. Daarmee slaan we, wat mij betreft, de plank aardig mis.

Deze kinderen hebben door hun ingewikkelde levensloop een schat aan levenservaring opgedaan. Een schat aan levenservaring in relatief korte tijd. Wanneer je echt met hen in gesprek raakt, wanneer je ze echt in de ogen kijkt, ervaar je een doorleefde werkelijkheid. Doorleefd in de zin dat de ervaring zijn sporen achter laat in de ziel van deze kinderen. Vaak ongepolijst, rauw en indringend.

Je kunt dat zien als rugzakken vol problemen en moeilijkheden. Je kunt het ook zien als schatkisten met een diversiteit aan levenservaringen. We kunnen die levenservaringen met de jongeren exploreren, waardoor het als bewuste levenservaring bij gaat dragen aan de verdere levensloop. Door dat ook met elkaar te doen wordt het Jeugddorp weer een van en met elkaar lerende gemeenschap. Dat is de ambitie van stichting Jeugddorp de Glind.

Gerard Besten
Bestuurder Stichting Jeugddorp De Glind

Gerard Besten heeft een lange historie in De Glind, onder meer als gezinsgroepouder, als bestuurder van Gezinshuis.com en nu als bestuurder van Stichting Jeugddorp De Glind.

By |2016-11-11T08:36:42+01:00donderdag 10 november 2016|blog|