De hond als hulpverlener – onderzoek

De hond als hulpverlener – onderzoek

Eén van onze gezinshuisouders heeft in het kader van zijn opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, onderzoek gedaan naar de eventuele meerwaarde van honden in een gezinshuis. Dat onderzoek heeft plaats gevonden op vraag vanuit Gezinshuis.com. De onderzoeksvraag was: “Hoe kan Gezinshuis.com ondersteuning en professionalisering bieden aan gezinshuisouders met betrekking tot het inzetten van de eigen hond binnen het gezinshuis voor kinderen met complex trauma”?

In een interview met de onderzoekers heb ik aangegeven dat ik denk dat er in algemene zin winst geboekt kan worden op het moment dat er meer bewustzijn is bij gezinshuisouders over wat honden doen in het contact met kinderen, welke signalen de hond afgeeft en hoe gezinshuisouders deze signalen kunnen interpreteren in het contact met gezinshuiskinderen.

Met deze brochure willen de onderzoekers de gezinshuisouders meer inzicht geven in hondengedrag, de invloed van honden op mensen, de pedagogische meerwaarde van het inzetten van een hond bij kinderen met complex trauma en hen mogelijkheden bieden om zich meer te verdiepen in de materie door middel van het aanbieden van relevante literatuur, websites en een cursusaanbod.

Het onderzoekrapport en de brochure vind ik erg interessant voor gezinshuizen. Ik beveel het van harte aan om te lezen: Brochure ‘Uw hond als hulpverlener binnen het gezinshuis?

By |2015-01-19T16:32:00+01:00maandag 19 januari 2015|blog|