Een blik terug, een blik vooruit!

Een blik terug, een blik vooruit!

Met het nieuwe jaar in zicht treffen we binnen Gezinshuis.com de nodige voorbereidingen. We blikken terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het komende jaar. Momenteel zien deze voorbereidingen er nog iets anders uit; door ruimtegebrek in ons huidige kantoor gaan we binnenkort verhuizen naar een andere locatie in De Glind (hierover in het nieuwe jaar meer).

Verhuisdozen inpakken, wat weggedaan kan worden weggooien, herinneringen tegenkomen en afsluiten. We hebben de afgelopen jaren mooie stappen gemaakt. Met deze verhuizing markeren we een nieuwe stap in de biografie van Gezinshuis.com.

Een korte terugblik;

  • In 2006 dachten we na over een andere focus op en vormgeving van gezinshuizen
  • In 2007 hebben we de franchise ingericht en ons eerste gezinshuis gestart
  • Op 1/1/2009 hadden we een masterfranchise overeenkomst met drie zorgaanbieders en een franchiseovereenkomst met vijf gezinshuizen
  • 1/1/2011: 9 zorgaanbieders, 27 gezinshuizen
  • 1/1/2013: 16 zorgaanbieders, 51 gezinshuizen

Nu, eind december 2015, werken we samen met 26 zorgaanbieders en 120 gezinshuizen.

Bij deze nieuwe stap realiseren we ons dat twee zaken sterk richtinggevend zijn; een diverse en steeds grotere vraag naar aansluitende gezins-vormen en stabilisering en versterking van onze werkwijze. Aansluitende gezinsvormen houdt in dat we van gezinshuisouders vragen om de kinderen echt te leren kennen, hun mogelijkheden leren zien, erbij aansluiten, versterken waar kan en afremmen waar nodig. Dit is al de praktijk bij onze huidige gezinshuizen en we ervaren steeds weer dat het in de kern hierom gaat. Op onze beurt leveren wij maatwerk aan onze gezinshuizen. Zij staan in de kern van onze bemoeiingen. In het kader van stabilisering en versterking zijn we dan ook voortdurend bezig met het verbeteren, afslanken en verankeren van onze processen en systemen.

Samen ontwikkelen we gezinshuizen die maatwerk leveren vanuit vakmanschap. Samen leidt tot mooie dingen. Samen, op maat. Altijd uitgaande van dat ene unieke kind. Met vooral oog voor zijn of haar mogelijkheden.

Onze belofte voor 2016

  • Een bewogen organisatie (de ‘klant’ als bron voor organisatievernieuwing) die zich slim organiseert en deskundig is op het gebied van gezinshuizen.
  • Een team die op maat ondersteuning biedt aan gezinshuisouders en zorgaanbieders.
  • Daadkracht om verder te vernieuwen en in samenwerking nieuw perspectief aan te brengen voor inhuisgeplaatste kinderen.

Voor die belofte staan we!

Namens het team van Gezinshuis.com,
Gerard Besten
Bestuurder

By |2018-12-11T13:16:05+01:00donderdag 24 december 2015|blog|