Meer en beter; Inhuisplaatsen…

By | maandag 15 juni 2015|blog|

‘De Nederlandse overheid moet zich meer en beter inzetten voor de rechten van kinderen.’ Het hoogste kinderrechtenorgaan deed deze week meer dan 60 aanbevelingen aan de Nederlandse overheid. Er zijn o.a. zorgen over de rechten van kinderen ten gevolge van de decentralisatie van de jeugdhulp. Het Kinderrechtencomité is bezorgd over het hoge aantal kinderen dat is geplaatst in instellingen. Nederland zou meer moeten investeren in (het werven) van pleeggezinnen, vooral in pleeggezinnen voor kinderen die ouder zijn dan tien jaar, voor kinderen met een andere etnische achtergrond en die broertjes en zusjes samen kunnen opvangen. Meer dan 60 aanbevelingen! Eigenlijk krijgt de Nederlandse Overheid een flinke tik over de vingers. […]

Moederdag

By | dinsdag 12 mei 2015|blog|

Afgelopen zondag was het moederdag. Vaak wordt gezegd dat deze dag is uitgevonden door de media en de commercie, maar een dag ter ere van moederfiguren is al terug te vinden in het oude Griekenland. De oorsprong van Moederdag zoals wij het nu kennen, is echter afkomstig uit Amerika.  […]

Geef de metselaars van de jeugdzorg optimale toegang tot de bakstenen…

By | vrijdag 24 april 2015|blog|

Volgens Kinderombudsman Marc Dullaert is de jeugdzorg ‘één grote proeftuin’ geworden waarin ‘Eigen Kracht’ teveel als mantra wordt gebruikt. In de gemeentelijke proeftuin wordt geëxperimenteerd met een andere toelating (via het domein van de gemeentelijke infrastructuur), een andere focus (participatie en burgerschap) en een andere bekostiging (op voorzieningenniveau). Als de jeugdzorg echt verworden is tot ‘één grote proeftuin’, is het zaak om nu door te zetten naar een sociale, professionele en ondernemende sector! Daarin neem ik de bouw als voorbeeld. […]

Outcome sturing in de jeugdhulp

By | maandag 13 april 2015|blog|

Recent brachten het NJi en de VNG een publicatie uit over outcome-sturing in de jeugdhulp[1]. Deze publicatie leest als een eenvoudige handreiking: benut de drie genoemde criteria, gebruik de tien tips voor het realiseren ervan en dan komt het goed. Ik zet daar een heel groot vraagteken bij.  […]

Overbruggingskwaliteit…

By | maandag 23 maart 2015|blog|

Gezinshuizen leveren een aantoonbaar rendement. Dit toont de maatschappelijke Business Case Gezinshuizen (mBC) die op 26 maart a.s. wordt opgeleverd. Het langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis heeft meerwaarde! […]

Het zijn bijzondere kinderen, wij helpen ze!

By | donderdag 12 maart 2015|blog|

Wat mij betreft had dit de titel moeten zijn van het artikel over de jeugdzorg dat afgelopen zaterdag in de Volkskrant stond. Het stuk gaat over het gezinshuis van Marga en Rob waarin zij samenleven met kinderen die een heftig leven achter de rug hebben. De gezinshuisouders schetsen het leven van deze kinderen: onmachtig, afwerend en vaak gedesintegreerd. Dat beeld onderschrijf ik; het gaat om kinderen die veel, vaak veel te veel, hebben meegemaakt. Kinderen en jongeren bij wie het leven zulke diepe sporen heeft nagelaten, dat het leven pijn doet. Daartegen verweren zij zich; niet bewust en doordacht, maar instinctief en reactief. Dat is de werkelijkheid bij kinderen die complex getraumatiseerd zijn. En de uitdaging waar gezinshuisouders voor staan. […]

Groei van aantal gezinshuizen – kans voor uithuisgeplaatste jeugd

By | maandag 2 maart 2015|blog|

Sinds een paar jaar is een stille revolutie gaande binnen de jeugdzorg. Zij heet “inhuisplaatsen”*. De Factsheet Gezinshuizen doet objectief en zakelijk verslag van deze stille revolutie. […]

Van Winst naar Waarde

By | dinsdag 17 februari 2015|blog|

Onlangs verscheen het Trendrapport 2015 van MVO Nederland. De discussie over MVO verschuift van ‘de dingen goed doen’ naar ‘de goede dingen doen’. De in het rapport beschreven trends zijn ook toe te passen op de zorg voor jeugd.  […]

Hoe het onderwijs anno 2015 echt te vernieuwen

By | maandag 9 februari 2015|blog|

Als er even een luwte ontstaat in de drukte van alledag en alleweek, is het lekker om vooruit te kijken en je gedachten de vrije teugel te geven. Dat deed PvdA-leider Diederik Samsom ook de afgelopen week. Hij wil kinderen al op driejarige leeftijd naar school sturen. Dat moet bijdragen aan het overbruggen van de kloof tussen ‘kansarm en kansrijk’. […]

Op 7 maart a.s. expliciteren we inhuisplaatsen en met twee families leven

By | vrijdag 6 februari 2015|blog|

De magische transitiedatum ligt achter ons. We rechten de ruggen en verbreden onze blik. Ik merk dat we in een tussenfase zijn beland waar we meerdere kanten uitkunnen. Gaan we de afspraken uit de transitie aanscherpen of leggen we de focus op een verder perspectief? […]