“Geachte meneer Rutte”

By | maandag 24 november 2014|blog|

Zo begon de brief die Amin schreef aan premier Rutte in verband met het Kinderdebat in de Eerste Kamer op donderdag 20 november j.l. […]

Praktijkvoorbeeld: faciliteren van gezinshuisouders

By | dinsdag 18 november 2014|blog|

“Faciliteer gezinshuisouders in de regio, stimuleer onderling contact en kennisdeling tussen gezinshuisouders, onafhankelijk van hun zorgaanbieder, en maak deze contacten en ontmoetingen toegankelijk voor pleegouders en ouders van andere gezinsvormen, zodat een lokaal netwerk van gevarieerde kleurrijke gezinsvormen ontstaat” […]

Verpleeghuiszorg? Inhuisplaatsen! Aanbeveling aan de staatssecretaris

By | maandag 10 november 2014|blog|

De huidige problemen in de (jeugd-)zorg zijn voor een groot deel te verklaren uit de verregaande differentiatie van taken en verantwoordelijkheden in de achterliggende decennia. […]

Organisaties veranderen…

By | dinsdag 4 november 2014|blog|

De laatste tijd wordt regelmatig de vraag gesteld of gezinshuizen eigenlijk wel organisaties zijn. Het zijn immers gezinnen met een bijzondere missie… Kun je dan wel spreken van ondernemerschap? […]