Meer en beter; Inhuisplaatsen…

Meer en beter; Inhuisplaatsen…

‘De Nederlandse overheid moet zich meer en beter inzetten voor de rechten van kinderen.’ Het hoogste kinderrechtenorgaan deed deze week meer dan 60 aanbevelingen aan de Nederlandse overheid. Er zijn o.a. zorgen over de rechten van kinderen ten gevolge van de decentralisatie van de jeugdhulp. Het Kinderrechtencomité is bezorgd over het hoge aantal kinderen dat is geplaatst in instellingen. Nederland zou meer moeten investeren in (het werven) van pleeggezinnen, vooral in pleeggezinnen voor kinderen die ouder zijn dan tien jaar, voor kinderen met een andere etnische achtergrond en die broertjes en zusjes samen kunnen opvangen. Meer dan 60 aanbevelingen! Eigenlijk krijgt de Nederlandse Overheid een flinke tik over de vingers.

We doen het niet goed met de Kinderrechten. De overheid moet meer en beter!

Voor wat betreft de zorg over het aantal jongeren (15.000) die geplaatst zijn in instellingen, heb ik één aanbeveling: Gemeenten, laat naar deze jongeren een legitimiteitsonderzoek uitvoeren op casusniveau die betrekking heeft op artikel 2.3.6 van de Jeugdwet. “Het college draagt er zorg voor dat de jeugdige in het geval van een uithuisplaatsing, indien redelijkerwijs mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het belang is van de jeugdige.”

Wanneer blijkt dat de plaatsing niet aantoonbaar in het belang van de jeugdige is, moet binnen drie maanden een inhuisplaatsing gerealiseerd zijn. Terug naar huis en als dat niet kan, in een pleeggezin of gezinshuis.
De overheid kan haar inzet vermeerderen en verbeteren, door  ruimte te maken voor Inhuisplaatsen:

  • Betere regelingen voor pleegouders
  • Betere voorwaarden voor gezinshuisouders
  • Betere voorwaarden voor sociaal ondernemerschap
  • Betere toegang voor Zorginkopers bij Inhuisplaatsen (pleeggezin en gezinshuis).
By |2015-06-15T07:37:02+01:00maandag 15 juni 2015|blog|