About Gerard Besten

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Gerard Besten has created 49 blog entries.

Een breder perspectief op normaliseren

By | dinsdag 6 januari 2015|blog|

Normaliseren is één van de kernthema’s in de transformatie van de jeugdzorg. In de huidige praktijk vindt de hulp aan kinderen veelal plaats in de sociale omgeving of wordt buiten die sociale omgeving geboden en is duur en gespecialiseerd. […]

Het kan……

By | dinsdag 23 december 2014|blog|

Door alle geweld in de berichtgeving over de transitie jeugdzorg (de snelle invoering, de onzekerheid bij zorgaanbieders, de ontslagen, de krimp- en groeiscenario’s, de achterblijvende financiering, etc.), zouden we bijna vergeten dat het kan: betere zorg voor jeugd in moeilijke omstandigheden; perspectief voor kinderen en jongeren die het zonder ons (de samenleving) niet redden. Het kan……; wij kunnen het! […]

NL schiet tekort in het waarborgen van veiligheid van kinderen

By | dinsdag 16 december 2014|blog|

Dat stelt de Kinderombudsman vandaag bij het verschijnen van de Kinderrechtenmonitor 2014. Dullaert maakt zich grote zorgen. […]

Hoera voor 100!

By | maandag 15 december 2014|blog|

Vandaag, 15 december, start het 100e zelfstandig ondernemende gezinshuis binnen de franchise van Gezinshuis.com. Opnieuw een gezinshuisouder die haar professionaliteit, zelfstandig ondernemerschap en sociaal netwerk inzet, ten gunste van de ontwikkeling van de bij haar geplaatste kinderen met een forse problematiek. […]

Inleven, meeleven, samenleven

By | woensdag 10 december 2014|blog|

Het is van cruciaal belang de kwaliteit van het dagelijks leven centraal stellen voor alle kinderen, ongeacht de complexiteit van hun problematiek. […]

Hoezo stelselwijziging?!

By | woensdag 3 december 2014|blog|

In alle betogen over de transitie Jeugdzorg lijkt het perspectief voor de betreffende kinderen en jongeren ondergeschikt en niet scherp in beeld. […]

“Geachte meneer Rutte”

By | maandag 24 november 2014|blog|

Zo begon de brief die Amin schreef aan premier Rutte in verband met het Kinderdebat in de Eerste Kamer op donderdag 20 november j.l. […]

Praktijkvoorbeeld: faciliteren van gezinshuisouders

By | dinsdag 18 november 2014|blog|

“Faciliteer gezinshuisouders in de regio, stimuleer onderling contact en kennisdeling tussen gezinshuisouders, onafhankelijk van hun zorgaanbieder, en maak deze contacten en ontmoetingen toegankelijk voor pleegouders en ouders van andere gezinsvormen, zodat een lokaal netwerk van gevarieerde kleurrijke gezinsvormen ontstaat” […]

Verpleeghuiszorg? Inhuisplaatsen! Aanbeveling aan de staatssecretaris

By | maandag 10 november 2014|blog|

De huidige problemen in de (jeugd-)zorg zijn voor een groot deel te verklaren uit de verregaande differentiatie van taken en verantwoordelijkheden in de achterliggende decennia. […]

Organisaties veranderen…

By | dinsdag 4 november 2014|blog|

De laatste tijd wordt regelmatig de vraag gesteld of gezinshuizen eigenlijk wel organisaties zijn. Het zijn immers gezinnen met een bijzondere missie… Kun je dan wel spreken van ondernemerschap? […]