Overbruggingskwaliteit…

By | maandag 23 maart 2015|blog|

Gezinshuizen leveren een aantoonbaar rendement. Dit toont de maatschappelijke Business Case Gezinshuizen (mBC) die op 26 maart a.s. wordt opgeleverd. Het langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis heeft meerwaarde! […]

Het zijn bijzondere kinderen, wij helpen ze!

By | donderdag 12 maart 2015|blog|

Wat mij betreft had dit de titel moeten zijn van het artikel over de jeugdzorg dat afgelopen zaterdag in de Volkskrant stond. Het stuk gaat over het gezinshuis van Marga en Rob waarin zij samenleven met kinderen die een heftig leven achter de rug hebben. De gezinshuisouders schetsen het leven van deze kinderen: onmachtig, afwerend en vaak gedesintegreerd. Dat beeld onderschrijf ik; het gaat om kinderen die veel, vaak veel te veel, hebben meegemaakt. Kinderen en jongeren bij wie het leven zulke diepe sporen heeft nagelaten, dat het leven pijn doet. Daartegen verweren zij zich; niet bewust en doordacht, maar instinctief en reactief. Dat is de werkelijkheid bij kinderen die complex getraumatiseerd zijn. En de uitdaging waar gezinshuisouders voor staan. […]

Groei van aantal gezinshuizen – kans voor uithuisgeplaatste jeugd

By | maandag 2 maart 2015|blog|

Sinds een paar jaar is een stille revolutie gaande binnen de jeugdzorg. Zij heet “inhuisplaatsen”*. De Factsheet Gezinshuizen doet objectief en zakelijk verslag van deze stille revolutie. […]