Van Winst naar Waarde

By | dinsdag 17 februari 2015|blog|

Onlangs verscheen het Trendrapport 2015 van MVO Nederland. De discussie over MVO verschuift van ‘de dingen goed doen’ naar ‘de goede dingen doen’. De in het rapport beschreven trends zijn ook toe te passen op de zorg voor jeugd.  […]

Hoe het onderwijs anno 2015 echt te vernieuwen

By | maandag 9 februari 2015|blog|

Als er even een luwte ontstaat in de drukte van alledag en alleweek, is het lekker om vooruit te kijken en je gedachten de vrije teugel te geven. Dat deed PvdA-leider Diederik Samsom ook de afgelopen week. Hij wil kinderen al op driejarige leeftijd naar school sturen. Dat moet bijdragen aan het overbruggen van de kloof tussen ‘kansarm en kansrijk’. […]

Op 7 maart a.s. expliciteren we inhuisplaatsen en met twee families leven

By | vrijdag 6 februari 2015|blog|

De magische transitiedatum ligt achter ons. We rechten de ruggen en verbreden onze blik. Ik merk dat we in een tussenfase zijn beland waar we meerdere kanten uitkunnen. Gaan we de afspraken uit de transitie aanscherpen of leggen we de focus op een verder perspectief? […]