De hond als hulpverlener – onderzoek

By | maandag 19 januari 2015|blog|

Eén van onze gezinshuisouders heeft in het kader van zijn opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, onderzoek gedaan naar de eventuele meerwaarde van honden in een gezinshuis. […]

Investeren in de levensloop loont!

By | maandag 12 januari 2015|blog|

Om het belang van gezinshuizen te kunnen aantonen en gemeentes te helpen bij hun besluitvorming wordt een Maatschappelijke Business Case (MBC) ontwikkeld. De eerste resultaten laten een hoopgevend beeld zien: […]

Een breder perspectief op normaliseren

By | dinsdag 6 januari 2015|blog|

Normaliseren is één van de kernthema’s in de transformatie van de jeugdzorg. In de huidige praktijk vindt de hulp aan kinderen veelal plaats in de sociale omgeving of wordt buiten die sociale omgeving geboden en is duur en gespecialiseerd. […]