Het kan……

By | dinsdag 23 december 2014|blog|

Door alle geweld in de berichtgeving over de transitie jeugdzorg (de snelle invoering, de onzekerheid bij zorgaanbieders, de ontslagen, de krimp- en groeiscenario’s, de achterblijvende financiering, etc.), zouden we bijna vergeten dat het kan: betere zorg voor jeugd in moeilijke omstandigheden; perspectief voor kinderen en jongeren die het zonder ons (de samenleving) niet redden. Het kan……; wij kunnen het! […]

NL schiet tekort in het waarborgen van veiligheid van kinderen

By | dinsdag 16 december 2014|blog|

Dat stelt de Kinderombudsman vandaag bij het verschijnen van de Kinderrechtenmonitor 2014. Dullaert maakt zich grote zorgen. […]

Hoera voor 100!

By | maandag 15 december 2014|blog|

Vandaag, 15 december, start het 100e zelfstandig ondernemende gezinshuis binnen de franchise van Gezinshuis.com. Opnieuw een gezinshuisouder die haar professionaliteit, zelfstandig ondernemerschap en sociaal netwerk inzet, ten gunste van de ontwikkeling van de bij haar geplaatste kinderen met een forse problematiek. […]

Inleven, meeleven, samenleven

By | woensdag 10 december 2014|blog|

Het is van cruciaal belang de kwaliteit van het dagelijks leven centraal stellen voor alle kinderen, ongeacht de complexiteit van hun problematiek. […]

Hoezo stelselwijziging?!

By | woensdag 3 december 2014|blog|

In alle betogen over de transitie Jeugdzorg lijkt het perspectief voor de betreffende kinderen en jongeren ondergeschikt en niet scherp in beeld. […]